De jaarkalender voor seizoen 2021-2022 is bekend

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

De jaarkalender voor seizoen 2021-2022 is bekend

Het is een regelmatig terugkerende vraag van zowel leden, coaches als clubs waarom het basketbalseizoen niet later van start gaat. Om gefundeerd te kunnen antwoorden op deze vraag werd onlangs een bevraging gelanceerd binnen de brede basketbalcommunity. Maar liefst 2.253 personen vulden de bevraging in. De volledige resultaten en analyse vind je via deze link. Hieronder geven we je de korte versie en de volgende stappen.

De mening van spelers, clubbestuurders, coaches, officials en fans

Van alle invullingen kwam 63,5% van spelers (1.430). De 2e grootste groep correspondenten waren de coaches (415 invullingen), gevolgd door clubbestuurders (259 invullingen) en officials (141 invullingen). Sommige respondenten oefenen verschillende van deze functies uit en hun resultaten kunnen dus bij verschillende onderverdelingen in rekening gebracht worden.

Daarnaast gaven 156 respondenten aan geen speler te zijn noch één van bovengenoemde functies uit te oefenen. Zij werden gecategoriseerd als fans en ouders van spelers.

De conclusie

Het ideale moment om de competitie voor seniorploegen te starten, kan moeilijk bepaald worden aan de hand van de populairste keuze. Dit omdat er sprake is van sterk uiteenlopende meningen in de bevraging. Het kan daardoor aangeraden zijn om dieper in te gaan op de optie die de minste tegenstanders heeft of waar een goed compromis kan gevonden worden. 

Na het analyseren van de resultaten, overleg met de vertegenwoordigers van afgevaardigden van elke provincie én het advies van de medische commissie werd het weekend van 25 en 26 september gekozen als startdatum van de competitie. Op deze manier wordt er zowel ingespeeld op de mening van heel wat mensen met uiteenlopende functies binnen het basketbal en het medisch aspect.

Bij de jeugd zien we dat er in het bijzonder voor middelbare scholieren nog een sterke associatie bestaat tussen de schoolkalender en sport als hobby. De start van het schooljaar houdt voor velen ook de logische start van de basketbalcompetities in. Een start in het 2e weekend van september krijgt binnen deze doelgroep de minste tegenstand.

Een logisch gevolg van een latere competitiestart is dat ook het einde van de competitie later valt. Bij alle subcategorieën valt heel duidelijk op dat een overgrote meerderheid (85%) er geen probleem mee heeft als de competities doorlopen tot midden mei. Er zijn geen significante verschillen op te merken tussen de (sub)categorieën.

Wat werd er nu beslist?

Op basis van de resultaten van de bevraging én het advies van de medische commissie om een voldoende ruime voorbereidingsperiode te voorzien na een lange inactiviteit, werd het voorstel van de jaarkalender voorgelegd en goedgekeurd. Volgende momenten voor de competitiestart 2021-2022 werden daarin opgenomen:

  • Weekend 5/9: U12 gemengd niveau 3
  • Weekend 12/9: U19 meisjes*, U16 meisjes*, U14 meisjes*, U12 meisjes, U10 Niv. 3
  • Weekend 19/9: U21 jongens, U18 jongens, U16 jongens, U14 gemengd, U12 gemengd Niv. 4
  • Weekend 26/9: Seniors, U10 Niv. 4 en U8

*afhankelijk van het aantal inschrijvingen, wordt een oplossing op maat gezocht. 

Bekijk hier de jaarkalender voor seizoen '21-'22